header_overOns

Over Ons

Huiskamp Bouwbedrijf is opgericht door de Fam.Huiskamp. Wanneer het bouwbedrijf precies is opgericht is onbekend, maar de oudste factuur dateert uit 1897.

Huiskamp Bouwbedrijf heeft een nauwe samenwerking met de Gebinten.nl en de historische houtzagerij “de Lintumsmolen”. De houtzagerij is oorspronkelijk gesticht door bewoners van het scholtengoed “Het Lintum”in Winterswijk. Een scholtengoed is ontstaan als een beheersinstituut voor de graven van Gelre teneinde de landerijen te ontginnen en agrarische te gebruiken. Met de medewerking van verschillende pachtboeren, waarbij een deel van de opbrengst moest worden afgedragen aan het hof. De naam “Scholte”betekent dan ook “schuldig”voor het af te dragen gedeelte van de oogst.

De Lintumsmolen

Bij Huiskamp Bouwbedrijf bevindt zich de historische houtzagerij “De Lintumsmolen”. Hier werken bedreven vaklieden die beschikken over materiaalkennis van diverse houtsoorten en hun eigenschappen en toepassingen.

Daarom kies je voor Huiskamp

  • Team van vakmensen
  • Jarenlange ervaring
  • Uitgebreid dienstaanbod
Afbeelding: fam. reessink (4)

Referentiewerken

Om u een indruk te geven van onze werkzaamheden hebben we een aantal referentiewerken voor u geselecteerd.