BouwGarant en Kennis&Kunde

BouwGarant

De regelgeving wordt steeds strenger. Als bouwbedrijf merken we dit ook. Onze klanten moeten aan meer eisen voldoen om bijvoorbeeld een hypotheek te kunnen krijgen. Steeds vaker wordt er gevraagd om een BouwGarant-aannemer. Daarom hebben wij besloten om ons aan te sluiten bij BouwGarant.

Om het BouwGarant-keurmerk te mogen dragen, moeten we aan een reeks van kwaliteitseisen voldoen. Die eisen hebben onder meer te maken met de wijze van offreren, hoe meer- en minderwerk wordt berekent en werkwijze bij oplevering. Ook zaken als de kredietwaardigheid wordt gecontroleerd. Als BouwGarant-aannemer worden we regelmatig getoetst door een onafhankelijke instantie.

Wij zijn blij dat we onze klanten deze zekerheid kunnen bieden.

Kennis&Kunde
De provincie Gelderland heeft in 2007 het initiatief genomen om de kennis en kunde van bouw- en gespecialiseerde bedrijven in de restauratiesector, beter te waarborgen. Zij wil dit op een stimulerende en effectvolle wijze realiseren. Het doel van de Kwaliteitsregeling Kennis&Kunde (K&K) is een betere kwaliteit van onderhouds- en restauratiewerk aan de ruim 30.000 monumentale objecten in Gelderland. 

De commissie Kennis&Kunde wordt gevormd door deskundigen uit de verschillende geledingen van de restauratiebranche. Huiskamp Bouwbedrijf/Gebinten.nl is op de volgende vakdisciplines getoetst: metselwerk, timmerwerk en dakwerk pannen.